iulie 6, 2019

OUG 57/2019 Codul Administrativ

Așa cum precizam intr-o postare anterioară, am revenit cu precizări suplimentare privind Codul Administrativ, care a fost aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019. Aceasta a fost publicat ieri 05 iulie 2019, în Monitorul Oficial nr. 555, Partea I.


Ne vom referi la principalele modificări ale Statului Funcționarului Public care se regăsesc la TITLUL II :


1. Agenția Națională a Funcționarilor Publici  EMITE AVIZE pentru modificarea organigramelor instituțiilor publice ( cu excepția funcțiilor publice locale).

2. ANFP gestionează Sistemul Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sectorul Public.


3. Pentru accederea in Corpul funcționarilor publici, se organizează concurs național de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici (cu excepția celor care la data aprobării Codului Administrativ sunt încadrați deja sau pentru funcțiile publice locale).

4. Pentru ocuparea unei funcții publice, se organizează concurs sau examen de către autoritatea publică, candidații trebuind anterior să dețină calitatea de funcționar public ( cu excepția funcțiilor publice locale) .

5. Pot beneficia de statute speciale și funcționarii care au ca atribuții prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și respectarea ordinii și liniștii publice din cadrul instituțiilor de ordine și siguranță publică sau cei din alte servicii care îndeplinesc alte activități cu caracter special care privesc exercitarea autorității publice în executarea legilor și a a celorlalte acte normative .

6. Numărul maxim de funcții de conducere poate fi maxim de 12% din total numărului de posturi ale instituției publice.

7. Instituția publică este obligată să suporte cheltuieli pentru angajarea unui avocat, în vederea apărării funcționarilui public în fața organelor de cercetare penală sau instanțelor de judecată, pentru cazul în care au fost formulate plângeri în legătură cu modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu. În cazul în care acesta este condamnat, va suporta restituirea sumelor asigurate de către instituție ca asistență juridică.


8. Promovarea în grad profesional se face tot cu condiția de a avea minim 3 ani vechime în gradul anterior, dar să participe la programe de formare profesională și să aibă cel puțin 30 de Credite (punctaj acordat la absolvire).


9. Promovarea în clasă se face dacă autoritatea sau instituția publică consideră că este nevoie de transformarea postului din studii medii în studii superioare ( nu e obligatorie).

10. Evaluarea performanțelor funcționarilor publici se face în aceleași condiții ca și până acum.

11. Funcționarii publici pot fi membri de partid (fără a deține funcții de conducere) sau pot exercita altă activitatea remunerată (cu respectarea regimului incompatibilităților).

12. Suspendarea raportului de serviciu se poate face maxim pe o durată cumulată de 2 ani la inițiativa funcționarului.

13. Pentru munca desfășurată peste durata normală a timpului de muncă, precum și pentru munca desfășurată în zilele de week-end, de sărbători legale și în celelalte care nu se lucrează conform legii, se acordă recuperare sau plata majorată, conform legii.

14. Acordurile colective de muncă se pot încheia pe maxim  1 an.


Alte modificări importante, se referă la alegerea prin vot direct de către cetățeni, a președintelui consiliului județean, acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinți de consilii județene și vicepreședinți de consilii județene.

În anexa 5 Titlul II la poziția 12 se regăsește și funcția publică specifică de polițist local, ca urmare a demersului comun al Federației Columna si Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România.

SHARE:
Sindicatul politistilor locali 0 Replies to “OUG 57/2019 Codul Administrativ”