Obiective prioritati

Înfiinţată în anul 2021,  Federația Națională a Sindicatelor Unite din Poliția Locală România (FNSUPLR) , dorește să ajungă principala forţă sindicală în domeniul poliției locale.

 

F.N.S.U.P.L.R. este o organizație sindicală de tip federativ, persoană juridică de drept privat, a cărei activitate se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile Constituției, directivelor europene, Legii nr. 367/2022 a dialogului social, precum și cu reglementările din propriul Statut ca rezoluţie principală, un document care, după ce va fi pus în practică, va întări coeziunea şi solidaritatea sindicală din România și U.E., transformând federația într-o veritabilă platformă a societăţii civile. Astfel, delegaţii prezenţi la primul Congres şi-au propus să susţină următoarele măsuri:

 

 • Elaborarea unui Manual de bune practici de intervenție pentru polițistul local, care să fie prevăzut ca anexă la H.G. nr. 1332 din 2010 privind aprobarea  – Regulamentului cadru organizare și funcționare a poliției locale.
 • Recunoașterea desfășurării muncii de către polițiștii locali în condiții deosebite sau speciale.
 • Susținerea creării la nivelul unităților de învățământ din subordinea MAI, a unor clase cu profil de poliție locală și angajarea în mod automat a absolvenților.
 • Angajarea în mod direct în polițiile locale, a celor ce sunt absolvenți ai specializărilor de poliție locală din sistemul universitar.
 • Înființarea unei structuri centralizate (corp profesional) în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraței, care să centralizeze și să coordoneze activitatea polițiilor locale la nivel national, din care să facă parte obligatoriu și reprezentanți ai Federațiilor Polițiștilor Locali.
 • Implicarea activa in cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii institutiei administratiei publice centrale si locale in domeniu in vederea cresterii calitatii serviciului public de politie locala “-proiect finantat din Fondul Social European si implementat de MLPDA.
 • Aprobarea unui Statut al Polițistului Local care să cuprindă drepturile, obligațiile, incompatibilitățile, modalitatea de acces în poliția locală și desfășurarea carierei.

Conducerea FNSUPLR:

 1. TONE EUGENPreşedinte.

 2. ALEXANDRU IORDACHE COSMIN  –  Prim-vicepreședinte.
 3. GEORGIU CRISTIAN – Secretar General.

 4. BULMAGĂ FLORIN  – Vicepreşedinte.

 5. TURC GHEORGHE –  Vicepreşedinte.

6.CALAICAN ȘTEFAN – Vicepreședinte.

7. DRĂGAN TRAIAN – Vicepreședinte.