Drepturi profesionale

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1332/2010 privind regulamentul cadru de organizare si functionare a politiei locale prevede la :

Art. 62
(1) Recompensarea politistilor locali se realizeaza in scopul recunoasterii publice in cadrul comunitatii profesionale si in societate, daca este cazul, a meritelor celor care se evidentiaza in indeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate in zona de competenta a politiei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupa caz.
(3) Recompensarea politistilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea, echitatea si principialitatea acordarii recompenselor.

Art. 63
La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens se au in vedere urmatoarele elemente:
a) comportamentul politistului local;
b) prestatia profesionala generala a politistului local si modul de indeplinire a atributiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlalti politisti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine eficientizarea activitatii politistului local.

Art. 64
Recompensele care se pot acorda politistilor locali sunt urmatoarele:
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior — preceda acordarea unei alte recompense. Se acorda pe timpul perioadei cat sanctiunea isi produce efectele si determina incetarea imediata a acestora. Se acorda de seful care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urmeaza a fi ridicata sau de catre noul sef care indeplineste atributiile aceleiasi functii. In situatia in care politistul local a fost mutat, ridicarea sanctiunii se acorda ca recompensa de catre seful care indeplineste functia similara celui care a aplicat sanctiunea disciplinara;
b) felicitarile — pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru indeplinirea deosebita a atributiilor si a misiunilor si se aduc la cunostinta individual sau in fata personalului;
c) titlurile de onoare — se confera politistilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, si diplomele de merit — se acorda pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii sportive, manifestari cultural-artistice si sociale cu prilejul unor aniversari si la finalizarea unor actiuni/misiuni;
e) recompensele materiale — se acorda politistilor locali care s-au evidentiat prin obtinerea de rezultate exemplare in activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit prin fonduri publice.

Art. 65
Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum si cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea primarului.

Art. 66
(1) Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate si de bunuri, pentru daunele suferite in exercitarea atributiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica acordarea unor sume de bani pentru politistii locali sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in situatia producerii riscurilor specifice activitatii de politie locala.

Art. 67
(1) Despagubirile se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru urmatoarele categorii de riscuri:
a) ranirea politistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) In sensul alin. (1), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) politist local ranit — politistul local supus in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, in urma carora ii este afectata integritatea anatomica si/sau functionala a organismului;
b) politist local invalid — politistul local ranit clasat inapt pentru indeplinirea atributiilor de serviciu de catre comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca;
c) politist local decedat — politistul local care si-a pierdut viata in urma unui accident, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;
d) bun — constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora, vehicule aflate in proprietatea sau folosinta politistului.

Art. 68
(1) Despagubirile acordate in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. a) acopera, in limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul in tara sau in strainatate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in tara;
b) tratamentul de recuperare in unitati medicale din tara sau din strainatate;
c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tara sau din strainatate;
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea tratamentului, atat pentru politistul local, cat si pentru insotitor, cand situatia o impune.
(2) In situatia producerii si a unuia dintre riscurile prevazute la art. 67 alin. (1) lit. b)—d), politistului local i se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si despagubiri in suma de pana la:
a) 10.000 euro, echivalentul in lei la data platii — pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul in lei la data platii — pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul in lei la data platii — pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. e) consta intr-o suma de pana la 20.000 euro, echivalentul in lei la data platii, si se plateste familiei politistului local decedat.
(4) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate depasi suma necesara pentru aducerea bunului in starea initiala sau inlocuirii acestuia in caz de distrugere.

Art. 69
(1) Despagubirile acordate in baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinatie speciala.
(2) Despagubirile prevazute la art. 68 se acorda pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
(3) Despagubirile prevazute la art. 68 alin. (4) nu se acorda in cazul in care prejudiciul prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit partial sau in totalitate ca urmare a existentei unei asigurari in sistemul privat.

Art. 70
Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri in temeiul prezentului regulament-cadru, autoritatile administratiei publice locale vor initia demersuri pentru recuperarea sumelor platite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.