februarie 19, 2019

Punctul de vedere al USPLR asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii 155/2010 elaborat de Prolex

Comunicat,

Având în vedere știrea postată de Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor Prolex, privind modificarea Legii Poliției Locale cât și Proiectul de Statut al Polițiștilor Locali, Uniunea Națională a Sindicatelor Polițiștilor Locali din România vine cu următoarele precizari:

  1. USPLR, nu va susține proiecte de acte normative care nu ar duce la o stabilitate a profesiei in domeniul poliției locale.
  2. Exemple :

(11) Poliţia locală se poate organiza şi funcţiona ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică numai la municipii și sectoarele acestuia.


Observaţii:
Articolul respectiv, limitează personalitatea juridică doar la municipii, asigurând prezenţa mai multor poliţişti locali în stradă în poliţiile locale cu efective mai mici.

(1)Structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) pot fi organizate când efectivul este de peste 30 polițiști locali.


Observaţii: Articolul are menirea de a limita birocratizarea sau divizarea excesivă a structurilor.


Art. 51 Organizarea structurilor de poliție locală este realizată pe baza următoarelor criterii:
a) rata criminalității;
b) numărul polițiștilor locali să fie adecvat necesarului și particularităților unității administrativ-teritoriale;
c) numărul populației cu domiciliul, respectiv a persoanelor cu reședința în localitate;
d) capacitatea financiară a unității administrativ-teritoriale.


Atenție la prevederile literei (d), dacă de exemplu, o unitate teritorial-administrativă, consideră că poate functiona și cu mai puțini polițiștii locali , vor folosi acest punct.


Art. 52 Reorganizarea structurilor de poliţie locală este realizată în următoarele situaţii:
a) modificarea cadrului normativ specific;
b) modificarea numărului de posturi
litera (b) are strânsă legătura cu observația de la lit ( d) art 51.


Observaţii: Articolul prevede în mod expres şi limitativ situaţiile de reorganizare a poliţiei locale, asigurând un plus de stabilitate.

(13)Tragerile cu armamentul din dotare în poligoane omologate, pregătirea fizică, precum și evaluările periodice ale acestora, sunt reglementate pe categorii de funcții, vârstă și solicitare fizică prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.
14) Poliția locală poate folosi poligoanele de tragere și bazele de pregătire fizică ale Ministerului Afacerilor Interne și poate desemna personal la cursuri în instituții de învățământ ale acestuia, precum și la alți furnizori de formare profesională, pe baza protocoalelor încheiate între părțile interesate.


Poate ne spun dumnealor dacă celelalte structuri nemilitarizate, evaluează personalul, după ce a fost angajat, la capitolul pregătire fizică ( orice primar sau director al poliției locale are mâna liberă la destituiri în baza acestor probe fizice).

ART. 31 (1) În privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului poliţiei locale, inclusiv ale şefului acesteia, în cazul organizării poliţiei locale în aparatul propriu de specialitate, şi numai pentru şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia, în situaţia organizării acesteia ca instituţie publică de interes local;( ?????)
i.organizează periodic consultări cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentanţilor unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea poliţiei locale; ( ?????)
2) În cazul poliţiei locale organizate ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful poliţiei locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului său. (??????)
ART. 35 În afara drepturilor salariale prevăzute la art. 34, poliţistul local mai are dreptul şi la:
a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;
Reformulare:
b) încadrarea activităţii în condiţii speciale pe întreaga perioadă în care a avut calitatea de poliţist local;
( ?????)

ART. 351 (1) Autorităţile administraţiei publice locale acordă, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.(?????)

2. Privind tabelul comparativ, poate ne spun reprezentanții sindicatului Prolex de unde au luat propunerile, pentru că Uniunea a depus propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege privind statutul politistului local, depus la Senat de UDMR, dar altele decât cele menționate în tabel.

3. USPLR, va sustine toate proiectele de îmbunătățire a legislației privind poliția locală indiferent cine va fi inițiator.

4. Asigurăm pe această cale toți polițiștii locali, că Uniunea va continua demersurile în vederea obținerii statutului polițistului local, dar și pentru îmbunătățirea legislației privind polițiile locale ( vezi de exemplu proiectul de modificare OUG 195/2002 – Codul Rutier, blocat la Camera Deputaților).

SHARE:
Sindicatul politistilor locali 0 Replies to “Punctul de vedere al USPLR asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii 155/2010 elaborat de Prolex”