februarie 26, 2019

Comunicat proiect modificare Legea Poliţiei Locale

COMUNICAT

„Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România”, revine cu următoarele precizări privind proiectul de modificare a Legii Poliției Locale, supus dezbaterii publice de către un sindicat, care se consideră reprezentatul tuturor polițiștilor locali din România :

Dragi colegi,

de mai multe zile ne aflăm în situația de a vedea, cum zi de zi, respectivul sindicat, trimite o serie de adrese către Șefii Polițiilor Locale din România, prin care solicită puncte de vedere și propuneri privind această modificare a legii. Uniunea și-a exprimat poziția de a nu susține un asemenea proiect, din următoarele considerente:

  1. Se încearcă o inducere în eroare a colegilor noștri din cadrul serviciilor de circulație rutieră, promițându-le puteri depline pentru tot ce înseamnă circulația pe drumurile publice…

(Ex. – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru depășirea vitezei legale, constată prin folosirea mijloacelor tehnice fixe şi mobile omologate şi verificate metrologic;

        – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;

        –  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind trecerea pe culoarea roșie a semaforului electric, depășirea coloanei de vehicule aflate în staționare, circulația pe benzile destinate exclusiv transportului în comun, blocarea centrului intersecției, nerespectarea indicatoarelor şi marcajelor de obligarea, circulaţia pe sens opus, nerespectarea indicaţiilor politistului, neacordarea de prioritate etc.)

2. Polițiștii locali devin super specialiști în toate domeniile…

(Ex: – a) supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale …..< practic..DEVENIM PAZNICII GROPILOR DE GUNOI>;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

e) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor…..etc.)

Întrebare:  Funcționarii Direcției de Sănătate Publică vor avea puse în pericol locurile de muncă???

a) controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul furnizării de utilităţi publice către populaţie de către prestatorii de servicii de sub autoritatea Consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

b) verifică respectarea reglementărilor privind furnizarea de agent termic şi apă caldă menajeră, apă potabilă şi canalizare;

c) controlează modul de utilizare a serviciilor publice de către persoanele fizice şi juridice beneficiare, conform normelor tehnice specifice;

d) verifică respectarea normelor de reglementare privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor de iluminat public şi dispune măsurile legale ce se impun;

e) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale referitoare la furnizarea de utilităţi publice;

f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul disciplina furnizării utilităţilor publice, conform legii şi în limita competenţelor şi sesizează instituţiile abilitate, după caz…)

Față de cele menționate mai sus, USPLR nu va susține un asemenea proiect care ar transforma polițiștii locali în „instalatori, electricieni, sudori, specialiști în deratizare, dezinsecție, etc.”.

De asemenea, rugăm conducătorii  Polițiilor Locale să nu sprijine un asemenea proiect de modificare a Legii 155/2010, iar alăturat prezentăm răspunsul Șefului Poliției Locale a Municipiului Craiova la solicitarea Sindicatului ”Pro Lex” de a expune punctul de vedere față de proiectul inițiat.

SHARE:
Comunicate 0 Replies to “Comunicat proiect modificare Legea Poliţiei Locale”