ianuarie 13, 2022

Intâlnire cu principalele organizaţii ale poliţiştilor locali pentru modificare proiect legea poliţiei locale

Ieri a avut loc o prima întâlnire, în sistem on-line, a reprezentanţilor Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România, Federației Naționale a Sindicatelor Unite din Poliția Locală România, Federației Naționale a Sindicatelor Polițiștilor Locali din România şi Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Functionarilor Meridian.

 

Precizăm că, obiectul acestei întâlniri a fost neaplicarea prevederilor art. 35 lit. b din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cu privire la încadrarea activității politistilor locali în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă si prevederile cuprinse în forma finală a Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea poliției locale, realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii instituționale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii in domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală (SIPOCA 722)”, transmisă organizaţiilor profesionale, prin care se elimină prevederile legale existente și practic posibilitatea de încadrare a activității politistilor locali în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă.

 

S-a stabilit, ca până vineri cel târziu, cele 4 organizaţii vor transmite, o adresa comună catre Ministrul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Administraţiei, pentru a ne întâlni cu domnia sa şi echipa de elaborare şi implementare a proiectului de modificare a legislaţiei poliţiei locale, pentru a transmite clar şi unitar punctul nostru cu privire la menţinerea în textul legii, a prevederilor privind încadrarea în condiţii de muncă speciale şi deosebite a poliţiştilor locali.

 

De asemenea, s-a agreat că astfel de întâlniri on-line şi fizice, să aiba loc ori de câte ori este necesar, pentru proiecte care privesc poliţia locală.

 

De precizat că Sindicatul Prolex si Federatia Columna, nu au participat la acesta intâlnire.

 

Totodată toate organizaţiile  participante, au fost de acord cu organizarea unor acţiuni comune de protest, dacă demersurile preconizate nu vor avea niciun efect la toate instituţiile şi factorii de decizie implicaţi. Forma şi modalitatea de desfasurare a acestora va fi stabilită, in comun, ulterior.

 

Cu stimă,

Preşedinte

Eugen Tone

 

SHARE:
Federatie 0 Replies to “Intâlnire cu principalele organizaţii ale poliţiştilor locali pentru modificare proiect legea poliţiei locale”