septembrie 9, 2015

Provocări la adresa securităţii și sănătăţii poliţiștilor locali

Poliţiştii locali trebuie să intre deseori în situaţii periculoase, în circumstanţe în care oricine altcineva ar încerca să fugă de pericol;
Există deseori o expectaţie nerealistă a populaţiei în ceea ce priveşte nivelul de risc la care trebuie să se expună poliţiştii locali pentru a proteja populaţia;
Poliţiştii locali trebuie să ia în calcul în orice moment obiectivele instituţiei din care fac parte, inclusiv siguranţa publică, precum şi cadrul legal în interiorul căruia îşi desfăşoară activitatea, şi nu pot acţiona doar pentru a-şi apăra propria persoană;
În lupta împotriva infracţionalităţii stradale, activităţile poliţiei locale reduc, într-adevăr, riscul global la care este expusă populaţia; aceleaşi activităţi pot însă genera alte riscuri, pentru poliţiştii locali;
Multe incidente apar fără a putea fi prevăzute, iar poliţiştii locali se confruntă uneori cu situaţii inedite, pentru gestionarea cărora nu au fost instruiţi;
Poliţiştii locali trebuie să întreprindă uneori acţiuni care îi pun în pericol sau care pun populaţia în pericol; acest lucru este adecvat atât timp cât beneficiile asumării acestor riscuri depăşesc suma tuturor celorlalte riscuri;
Unele dintre incidentele cu care se confruntă poliţiştii locali se dezvoltă şi se modifică foarte rapid;
Poliţiştii locali aflaţi atât la nivel de comandă, cât şi la nivel de execuţie, trebuie instruiţi astfel încât să fie capabili să ia decizii ferme şi complexe în situaţii previzibile care pot fi periculoase, schimbătoare, încărcate emoţional şi tensionate, chiar dacă nu au informaţii complete sau exacte despre situaţiile respective;
Poliţiştii locali trebuie să răspundă la situaţii periculoase pe care nu ei le-au creat;
Poliţiştii locali nu au controlul tuturor aspectelor periculoase din mediul în care acţionează.

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “Provocări la adresa securităţii și sănătăţii poliţiștilor locali”