septembrie 9, 2015

Criterii pentru alegerea liderilor de sindicat

Să fie un bun profesionist;
Să fie de acord cu candidatura la alegeri;
Să aibă timp și disponibilitate pentru munca sindicală;
Să își însușească în integralitate Statutul;
Să fie de acord să participe la toate solicitările Sindicatului;
Să fie un bun negociator, diplomat si sa aiba o relatie cordial si principiala cu conducerea instituției;
Să fie interfața corectă între conducerea instituției și colegii lui;
Să informeze la timp și corect despre toate drepturile și obligațiile pe care le au membrii de sindicat;
Să mobilizeze membrii de sindicat la diferitele acțiuni sindicale (pichetari, mitinguri, greve etc);
Să monitorizeze, permanent, toate acțiunile de la nivelul instituției, având, prin acord sau contract colectiv de muncă, acces la documentele solicitate conform Legii 62/2011;
Să aibă cunoștințe de operare pe calculator. Obligatoriu sa aiba calculator, adresa de e-mail si telefon mobil, date care vor fi furnizate tuturor membrilor;
Să aibă acceptul colegilor și votul lor;
Să dea dovadă de seriozitate și moralitate;
Să informeze organizația sindicală superioară despre toate problemele apărute în rândul membrilor de sindicat;
Să aducă la timp documentele cerute de Sindicat ( procese, situații salarii, tabele cu opțiuni pentru acțiuni sindicale etc);
Să fie responsabil și să își asume această funcție și sarcină;
Să nu uite că el reprezintă interesele membrilor și nu pe cele personale;
Să respecte legea, să o urmeze în numele și spiritul ei;
Să fie OM!

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “Criterii pentru alegerea liderilor de sindicat”