iunie 10, 2021

Întâlniri cu reprezentanți ai puterilor executivă și legislativă

În perioada 9-10 Iunie a.c., în București,  o delegație a Federației Naționale a Sindicatelor Unite din Poliția Locală România compusă din Cosmin Alexandru, Cristian Georgiu și Sorin Poroșanu a participat la mai multe întrevederi cu reprezentanți ai partidelor politice la nivel parlamentar și ministerial, precum și un cabinet de avocatură.

În data de 9 Iunie, a avut loc întâlnire, la sediul Parlamentului României cu dl. Deputat – Secretar al Camerei Deputaților – Vasile Daniel Suciu și dl. Deputat Ivan Bogdan Gruia – membru al Comisiei de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului.

Discuțiile s-au axat pe susținerea de către domniile lor, a proiectelor de Lege privind Statutul Polițistului Local înregistrat la Camera Deputaților cu  nr. PL-x  nr. 226/2019 și a celui de modificare a O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier), înregistrat cu nr.  Pl-x nr. 561/2017, în ceea ce privește atribuțiile poliției locale în domeniul circulației pe drumurile publice. Le-au fost prezentate propunerile noastre de modificare și documente de susținere a aprobării celor 2 proiecte de Lege, și mai multe exemple practice din activitatea zilnică a polițiștilor locali precum și problemele profesionale cu care ne confruntăm.

Am primit asigurări, că cel mai probabil în viitoarea sesiune parlamentară, care va începe la toamnă, domnii deputați vor face demersurile necesare, în vederea susținerii și finalizării procedurilor, pentru ca proiectele despre care am discutat, să ajungă la votul plenului Camerei Deputaților.

         Tot în aceeași dată, am participat la o întrevedere cu reprezentanții Cabinetului de Avocatură Radu Popescu, în cadrul căreia am depus o serie nouă de documente, în vederea inițierii unei acțiuni în instanță, pentru Federație, în vederea recunoașterii încadrării activității polițiștilor locali în condiții speciale și deosebite de muncă, conform Legii nr. 155/2010, urmând în paralel să desfășurăm activități sindicale și de lobby.

         În data de 10 Iunie delegația Federației Naționale a Sindicatelor Unite din Poliția Locală România a participat la o întrevedere cu dl.  Călin Claudiu Badiu – Secretar de  Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației unde au fost dezbătute mai multe probleme dintre care exemplificăm următoarele :

  • Punerea în aplicare a prevederilor art. 35 lit B, din Legea nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale, care se referă la încadrarea activității polițistului local în condiții speciale și deosebite de muncă
  • Aprobarea Statutului Polițistului Local care să cuprindă drepturile și obligațiile polițistului local prin susținerea proiectului depus in Parlament cu nr. PL-x  nr. 226/2019 (L54/2019)
  • Susținerea aprobării Proiectului de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Pl-x nr. 561/2017 (L314/2017) ce are ca scop corelarea cu Legea Poliției Locale, în ceea ce privește atribuțiile poliției locale în domeniul circulației pe drumurile publice
  • Modificarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene respectiv a

 Art. 35 (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2019-2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora

 Introducerea și polițiștilor locali la alin. (2) și modificarea acestuia după cum urmează : „Prin excepție de la prevederile alin. (1), în perioada 2020-2021, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști,  POLIȚIȘTI LOCALI, polițiștii din penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază cuvenit(ă).”

  • Elaborarea unui Manual de bune practici de intervenție pentru polițistul local, care să fie prevăzut  ca anexă la H.G. nr. 1332 din 2010 privind aprobarea  – Regulamentului cadru organizare și funcționare a poliției locale, cu consultarea partenerilor sociali.

Legat de primul punct al discuțiilor, i-am adus la cunoștintă dl. Secretar de Stat că MDLPA, are calitatea necesară să inițieze un proiect de Hotărâre de Guvern pentru emiterea normelor metodologice de aplicare ale prevederilor art. 35 lit. B din Legea poliției locale, acesta spunând că, se va consulta cu departamentele din subordinea sa și va stabili competența Ministerului în această problemă.

Dl. Secretar de Stat Călin Claudiu Badiu – a luat la cunoștință și s-a informat în prealabil de aceste probleme, am dezbătut și stabilit împreună cu dânsul modalitățile concrete și demersurile care pot fi întreprinse la nivelul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, urmând ca cel mai probabil, la începutul lunii iulie, să avem o noua întâlnire pe temele de discuție ridicate, care sunt în sarcina Ministerului.

De asemenea ne-a comunicat, că având în vedere desfășurarea la nivelul Ministerului a proiectului „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” Cod MySMIS: 129988, Cod SIPOCA 722, cele mai multe din probleme ridicate de noi,  vor fi preluate în acest proiect care va ajunge în dezbaterea Parlamentului la începutul anului viitor.

În perioada următoare, vom participa la discuții cu inițiatorii proiectului de Statut al Polițiștului Local – grupul parlamentar UDMR precum și cu celelalte grupuri parlamentare, pentru a ne asigura că vor susține adoptarea acestuia.

         Asigurăm încă o dată colegii din țară, că suntem dedicați în totalitate reprezentării intereselor acestora și reprezentanții Federației, sunt la rândul lor polițiști locali, care se confruntă zilnic cu aceleași probleme!

SHARE:
Federatie 0 Replies to “Întâlniri cu reprezentanți ai puterilor executivă și legislativă”