aprilie 3, 2019

Drept la replica faţă de comunicatul Prolex privind obţinerea normei de hrană

Uniunea Naţională a Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România, înfiinţată de la 10 octombrie 2013, ca organizaţie sindicală componentă a Federaţiei Columna, a militat în mod constant pentru recunoaşterea muncii şi drepturilor poliţiştilor locali şi permanent reprezintă interesele personalului Poliţiilor Locale la nivelul autorităţilor publice locale şi centrale.

Cel mai important demers obţinut de către noi, la nivelul poliţiei locale, până în prezent, este cel privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali şi ulterior celorlalte categorii de personal din poliţia locală. În data de 29 septembrie 2014 (a se vedea PV USPLR), la sediul USPLR de la acea vreme din str. Traian, nr.160, Bucureşti, în cadrul şedinţei Biroului Executiv, unde a participat ca invitat şi dl. Aurel Dobrilă – preşedintele Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România (structură non-guvernamentală, nesindicală, organizată ca asociaţie profesională conform OG nr. 26/2000), s-au stabilit acţiuni concrete privind acordarea normei de hrană pentru angajaţii poliţiei locale, respectiv o adresă către MDRAP, condus la acea vreme de dl. Liviu Dragnea prin care să îi fie adusă la cunoştinţă revendicarea USPLR şi totodată cererea privind autorizarea pichetării sediului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în perioada 7-9 octombrie 2014. Ulterior adresei USPLR nr. 32/30.09.2014, în data de 03.10.2014, o delegaţie compusă din dl. Sorin Stan -preşedinte Federaţia Columna, dl. Aurel Dobrilă – preşedintele Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România şi din partea Uniunii Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România d-nii Viorel Mircea Costin şi Cosmin Alexandru Iordache, a fost invitată la MDRAP. Întâlnirea care a avut loc pe data de 03.10.2014, în biroul d-nei secretar de stat Sevil Shhaideh şi la care au mai participat din partea MDRAP d-na secretar de stat Sirma Caraman şi dl. Dorin Ciomag, a avut drept scop, rezolvarea cerinţei USPLR privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale. În cadrul discuţiilor (a se vedea comunicatul Columna) reprezentanţii MDRAP au cerut documente din care să reiasă numărul angajaţilor Poliţiei Locale precum şi efortul financiar necesar acordării normei de hrană, iar pe timpul întâlnirii ambele părţi au invocat recunoaşterea muncii şi riscurilor poliţiştilor locali, dar reprezentanţii MDRAP au insistat ca dacă se va elabora un act normativ, numai poliţiştii locali să primească normă de hrană, noi cei din delegaţie nefiind de acord cu acest aspect şi invocând actele normative prin care angajaţii MAI şi nu doar poliţiştii sunt beneficiari ai normei de hrană.

Întrucât acea întâlnire nu s-a terminat cu rezultatul propus, în data de 08 octombrie 2014 membrii Uniunii Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România au pichetat MDRAP.

Nici nu ne-am instalat bine în faţa Ministerului, când liderul USPLR, de atunci, dl. Nicu Naie a fost chemat la biroul d-nei Sirma Caraman şi i-a fost adus la cunoştinţă un proiect de Ordonanţă de Urgenţă (actualul art. 11 din OG 65/2014) prin care poliţiştii locali puteau beneficia de normă de hrană prin hotărâre de consiliu local în limita bugetului. Întrucât această prevedere era restrictivă, după 2 ore de negocieri purtate de reprezentanţii sindicatelor din Botoşani, Braşov, Bucureşti, Câmpina, Ploieşti şi Zalău care participau la pichetare – Prolex nu a fost prezent – (Naie Nicu, Ilie Stavăr, Florin Bulmagă, Cosmin Alexandru şi Mihai Hunţă) cu d-na secretar de stat Sirma Caraman, nu au dorit să mai modifice textul de OG în sensul eliminării sintagmei “pot” care a fost introdusă de Ministerul Justiţiei, motivând că nu pot obliga autorităţile locale dacă nu au banii necesari să acorde acest drept şi acordării normei de hrană personalului poliţiei locale şi nu doar poliţiştilor locali (aici ne-a promis că se va emite un alt OG care va preciza că norma de hrană se acordă întreg personalului poliţiei locale – ceea ce s-a întâmplat 6 luni mai târziu prin apariţia art. 21 din OUG nr. 2/2015 ). Aşadar exclusiv Federaţia Columna, Uniunea Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România şi Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România au participat la negocierile de la MDRAP şi la pichetarea acestuia pentru aprobarea acordării normei de hrană poliţiei locale ( a se vedea fotografiile de mai sus şicomunicat Columna).

La data de 31 ianuarie 2015, Guvernul a emis OG 7/2015 prin care s-a introdus un nou alineat respectiv 35^2 al Legii Poliţiei Locale prin care se precizau următoarele : Metodologia si regulile de aplicare a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ceea ce făcut practic imposibilă acordarea normei de hrană poliţiştilor locali.


Ulterior la data de 09 februarie 2015, la iniţiativa mai multor sindicate, fără Prolex,

la sediul Poliţiei Locale Sector 2, sindicatele neafiliate si cele afiliate din Uniunea Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România au elaborat un proiect de H.G. (ataşam proiect) privind metodologia de acordare a normei de hrană precum şi anexe cu valorice calorice ale alimentelor necesare refacerii capacităţii fizice, şi a fost depus în aceeaşi zi la MDRAP.

În data de 16 februarie 2015 în cadrul Comisiei de Dialog Social a MDRAP, d-na Sirma Caraman a luat la cunoştinţă de propunerile USPLR depuse în data de 9 februarie privitoare la metodologia de acordare a normei de hrană poliţiştilor locali, iar în cadrul şedinţei (conform minuta) delegaţia USPLR cea mai numeroasă de la acea întâlnire

a susţinut urgentarea aprobării acelei HG, eliminarea ultimului articol respectiv cel privitor la acordarea normei de hrană pe perioade mai mici de un an calendaristic, acordarea normei de hrană pe zile calendaristice similar structurilor din cadrul MAI, precum şi acordarea normei 12B (pentru personalul care lucrează în ture sau schimburi) , doar sindicatul Prolex netrasmiţând în timp util pentru şedinţa aceleiaşi comisii din data de 24 februarie acordul pentru textul HG (viitoare 171/1015) a făcut ca proiectul de Hotărâre de Guvern să fie aprobat de abia pe 13 martie şi publicat 2 săptămâni mai târziu in Monitorul Oficial nr. 198 pe 25 martie 2015.

SHARE:
Comunicate, Sindicatul politistilor locali 0 Replies to “Drept la replica faţă de comunicatul Prolex privind obţinerea normei de hrană”