iulie 27, 2016

Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin decedat ca urmare a unei misiuni

Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin : Condamnare 13 ani cu executare Solutia pe scurt: I. În baza art. 386 C.p.p., Admite cererea formulată de inculpatul Burducea Ionel – Marian, prin apărător şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care este cercetat acest inculpat din infracţiunea de ultraj în varianta infracţiunii de omor, faptă prevăzută de art. 257 alin.1 C.p. rap. la art. 188 alin.1 C.p. în infracţiunea de ultraj în varianta lovirilor sau altor vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 257 alin.1 C.p. rap. la art. 195 Cod penal. În baza art. 257 alin.1 Cod penal rap. la art. 195 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, Condamnă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN, la 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj în varianta lovirilor sau altor vătămări cauzatoare de moarte. În baza art. 65 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În baza art. 67 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de cinci ani a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, conform disp. art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În baza art. 257 alin.1 Cod penal rap. la art. 193 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, Condamnă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN, la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj în varianta lovirilor sau altor violenţe. În baza art. 65 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În baza art. 67 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 1 an a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, conform disp. art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În baza art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, Condamnă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. În baza art. 65 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În baza art. 67 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, conform disp. art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În baza art. 38 şi art. 39 alin.1 lit. b Cod penal, Constată concurente infracţiunile pentru care se va dispune condamnarea inculpatului Burducea Ionel – Marian, prin prezenta sentinţă şi dispune contopirea pedepselor principale aplicate, astfel că în final acestui inculpat i se va aplica pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, pedeapsa rezultantă finală fiind de 13 ani închisoare. În baza art. 45 Cod penal, rap. la art. 65 Cod penal Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În baza art. 45 rap. la art. 67 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, conform disp. art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În baza art.404 alin.4 lit. a C.p.p. rap. la art. 72 alin.1 Cod penal, Deduce din pedeapsa principală rezultantă de 13 ani închisoare durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 02.02.2016 la zi. În baza art. 399 alin.1 C.p.p., rap. la art. 404 alin.4 lit. b C.p.p. Menţine pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN în stare de arest preventiv. În conformitate cu disp. art. 65 alin.3 Cod penal, Executarea pedepsei accesorii rezultantă aplicată prin prezenta sentinţă va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi va lua sfârşit când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În conformitate cu disp. art. 68 alin.1 lit. c Cod penal, Executarea pedepsei complementare rezultantă aplicată prin prezenta sentinţă va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, după caz. În baza art. 7 din legea 76/2008 obligă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. II. În baza art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, Condamnă pe inculpatul GOGOLOIU DORINEL – COSTINEL, fără antecedente penale, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. În baza art. 65 Cod penal, Aplică inculpatului GOGOLOIU DORINEL – COSTINEL pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În conformitate cu disp. art. 65 alin.3 Cod penal, Executarea pedepsei accesorii aplicată prin prezenta sentinţă va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi va lua sfârşit când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În baza art. 67 Cod penal, Aplică inculpatului GOGOLOIU DORINEL – COSTINEL pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, conform disp. art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În conformitate cu disp. art. 68 alin.1 lit. c Cod penal, Executarea pedepsei complementare aplicată prin prezenta sentinţă va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, după caz. În baza art. 7 din legea 76/2008 obligă pe inculpatul GOGOLOIU DORINEL – COSTINEL să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. III. Constată că sunt în custodia Tribunalului Mehedinţi următoarele bunuri ce reprezintă mijloace materiale de probă şi urmează a fi conservate pe durata arhivării dosarului: – Urmă biologică, probabil sânge, ridicată de pe asfalt cu tampon bumbac, de la intersecţia str. Cicero cu str. Semenic, în data de 02.02.2016, – Geacă de culoare albastră, ridicată de inculpatul BURDUCEA IONEL MARIAN la data de 02.02.2016, – Căciulă de culoare neagră, din material textil, ridicată în data de 02.02.2016, între B-dul Apolodor 3 şi B- dul Meva 2 (partea de nord a Bulevardului Apolodor 3 din strada Timişoarei nr. 161), lângă roata stânga spate a autovehiculului marca VW pasat nr. CC 694 RS; – o şapcă, de culoare albă, cu inscripţie frontală „PARENTAL ADVISORY EXPLICIT CONTENT” ridicată de la intersecţia str. Cicero cu strada Semenic, în data de 02.02.2016, – 7 folii cu urme papilare, ridicate de pe autovehiculului marca VW pasat nr. CC 694 RS După expirarea perioadei de conservare a dosarului, bunurile sus menţionate urmează a fi distruse în condiţiile legii. În baza art.25 rap la art.397 CPP, la art.1537 şi următoarele din Codul Civil, precum şi la art. 320 din lega nr. 95/2006, Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci nr. 1, judeţul Dolj. Obligă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN, la plata sumei de 12.227,16 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare a persoanei vătămate Barbu Constantin (în perioada 02.02.2016 – 11.02.2016), sumă ce va fi reactualizată în raport de indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului. Admite acţiunea civilă exercitată de Direcţia de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Decebal, nr. 3, judeţul Mehedinţi. Obligă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN, la plata sumei de 88.000 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea ajutorului de înmormântare a persoanei vătămate Barbu Constantin, sumă ce va fi reactualizată în raport de indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului. În baza art.274, alin.1 şi 3 NCPP, Obligă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN la plata sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 2.537,98 lei reprezintă contravaloarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, iar diferenţa este reprezentată de contravaloarea cheltuielilor judiciare efectuate în faza de judecată. În baza art. 274 alin.1 teza finală C.p.p. Va rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei, suma de 130 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN pentru faza de cameră preliminară (avocat Vătăşescu Florina, conform delegaţiei nr. 1061/28.03.2016, emisă de Baroul Mehedinţi). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronun?ată în şedinţa publică azi, 21.07.2016, la sediul Tribunalului Mehedinţi. Document: Hotarâre 123/2016 21.07.2016

SHARE:
Sindicatul politistilor locali 0 Replies to “Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin decedat ca urmare a unei misiuni”