iulie 14, 2015

Dezbatere cu Ministrul de Dialog Social privind aplicarea unitara a HG 171/2015

În ziua de 13 iulie 2015,  Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, a invitat organizaţiile sindicale (la solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice), care au înaintat adrese informând ministerul cu privire la unele situaţii rezultate din aplicare neunitară a prevederilor legale privind acordarea alocaţiei de hrană personalului poliţiei locale.

La întâlnire au fost prezenţi doar reprezentanţii F.S.A.C.P.L.R. Columna (dl. Stan Sorin – preşedinte şi dl. Puiu Lucian – secretar general) şi ai Uniunii Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România (dl. Vârlan Dan – preşedinte şi dl. Alexandru Cosmin – prim vicepreşedinte).

Au fost prezentate şi dezbătute problemele mai sus menţionate, fiind invocată necesitatea aplicării unitare a legislaţiei privind norma de hrană acordată personalului poliţiei locale. De asemenea, s-a solicitat emiterea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care să actualizeze valorile financiare ale normelor de hrană, conform O.G. 26/2015 şi Ordinului ministrului apărării naţionale.

La finalul discuţiilor Ministrul delegat pentru dialog social, dl. Liviu Pop a solicitat propuneri argumentate care, ulterior să poată fi incluse într-un act normativ de modificare şi completare a H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “Dezbatere cu Ministrul de Dialog Social privind aplicarea unitara a HG 171/2015”