octombrie 1, 2015

S-a publicat O.U.G. 41/2015 care prevede eliminarea plafonului salarial

În Monitorul Oficial al României,  nr. 733/30.09.2015, a fost publicată ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

În textul acestei Ordonanțe se regăsește și art. VI. care prevede : – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului III se abrogă (În baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, care se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, ţinând cont de prevederile anexei.)

Practic, aceste modificări ale actelor normative invocate, permit aprobarea creșterii de 12% de către autoritățile administrației publice locale fără a mai depinde de plafoane stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, pentru toți salariații din instituțiile publice locale.

 

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “S-a publicat O.U.G. 41/2015 care prevede eliminarea plafonului salarial”