Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminstrației Publice, ne aduce la cunoștință că Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru familia ocupațională “Administrație”, a fost modificat potrivit observațiilor trimise de Federația “Columna” și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.