martie 26, 2024

Legea 61/1991 a fost modificată conform publicării din Monitorul Oficial numărul 206/2024

În Monitorul oficial nr. 206/2024 a fost publicată Legea nr. 42 din 11 martie 2024 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 23^1) se introduce un nou punct, punctul 23^2), cu următorul cuprins:23^2) comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori de către unitățile autorizate să comercializeze băuturi energizante; băuturi energizante sunt băuturile care conțin combinații variate de carbohidrați, vitamine, minerale, cu două sau mai multe substanțe precum: cofeină, taurină, carnitină, guarana, glucuronolactona și alți compuși cu efect de stimulare a sistemului nervos central;

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14^1), 17), 18), 33) și 34);

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 22), 23^1) și 23^2).

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) și 24) ale art. 2 sunt săvârșite în incinta unei instituții de învățământ, a unei instituții de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancțiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei.

5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 22), 23^1) și 23^2) ale art. 2 sunt săvârșite în incinta unei instituții de învățământ, a unei instituții de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane, sancțiunile aplicabile sunt amenzile de la 10.000 lei la 30.000 lei.

6. La articolul 3, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22), 23^1), 23^2) și 26) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activității localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile. (7) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 23^1), 23^2), 32), 33) și 34), sesizarea se poate face și de către organele de ocrotire socială.

 

SHARE:
Federatie 0 Replies to “Legea 61/1991 a fost modificată conform publicării din Monitorul Oficial numărul 206/2024”