noiembrie 24, 2020

Lansare proiect modificare legislație poliție locală

Conferința de prezentare a proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităților administrației publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliţie locală”, implementat la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Au fost prezenți la această conferință:- Sorin Stan – președinte al Federației Columna;- Eugen Tone – președinte al Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România.Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și are ca scop consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul poliţiei locale şi realizarea unui management eficient al resurselor pentru asigurarea unor servicii publice competitive şi a unor reglementări de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie al cetăţeanului.Menționăm, ca obiectiv specific al proiectului, asigurarea unui management eficient al carierei polițistului local prin îmbunătățirea cadrului legal incident poliției locale și clarificarea competențelor polițiștilor locali. În implementarea acestui proiect vor fi organizate consultări atât cu reprezentanții autorităților administrației publice locale și centrale, cât și reprezentanții organizațiilor sindicale și profesionale ale polițiștilor locali. Foarte important este faptul că acest proiect, va fi depus în Parlament dar inițiatorii acestuia respectiv MLPDA nu garantează că va fi și aprobat!

SHARE:
Sindicatul politistilor locali 0 Replies to “Lansare proiect modificare legislație poliție locală”