august 21, 2015

HG 614/2015 publicată în M.O. privind normele metodologice de acordare a voucherelor de vacanță

HGR nr.614/2015 privind modificarea și completarea HGR 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 591/06 augost 2015.
De maximă importanță este faptul că prevederea legală face trimitere la acordarea voucherelor de vacanță ” de către angajatori împreună cu organizațiile sindicale reprezentative”, care vor stabili prin contractele colective de muncă/acordurile pentru functionarii publici:
– contractarea achiziționării voucherelor de vacanță;
– alte reguli privind modul de acordare a voucherelor de vacanță.
Concluzionând, este imperios necesar ca fiecare organizație sindicală să-și dobândească reprezentativitatea la nivel de unitate.
Nu lăsați pe alții să decidă și să negocieze în locul dumneavoastră.

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “HG 614/2015 publicată în M.O. privind normele metodologice de acordare a voucherelor de vacanță”