În data de 09.03.2016 am înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, expunerea de motive la proiectul de Lege privind Statutul Polițistului Local și de asemenea prin aceeași adresă am solicitat convocarea unei ședințe de lucru la care să fie invitate părțile inițiatoare ale proiectului, respectiv, Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România, Federația Columna și Federația Națională a Polițiștilor Locali din România.