decembrie 3, 2017

A fost înaintat proiectul Statutului Polițistului Local către MDRAPFE

Comunicat

Federația Columna, care are în componența sa Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România, reprezentativă la nivel de grup de unități Direcții de Poliție Locală, vă aduce la cunoțtință faptul că ieri, 23.11.2017, a înregistrat la Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene SUB numărul de înregistrare 144378/23.11.2017 următoarele documente:

  1. Proiectul de lege privind Statutul Polițistului Local – unica inițiativă de acest fel la nivel național pe tema elaborării unui statut special pentru această categorie profesională, recunoscută prin legea specială – Legea nr. 155/2010 a poliției locale- ca fiind o funcție publică specifică în ansamblul funcțiilor publice reglementate/recunoscute la nivel național;
  2. Expunerea de motive la proiectul de lege privind Statutul Polițistului Local- în care veți putea regăsi o amplă dezvoltare/fundamentare a necesității apariției actului normativ.

Depunerea documentelor anterior amintite a fost precedată de nenumărate discuții în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în luna octombrie 2017, fiind solicitată de urgență stabilirea unei întâlniri în vederea discutării modalităților de promovare a Statutului Polițistului Local.

Necesitatea existenţei unui statut al poliţistului local este considerată imperioasă, pentru sporirea autorităţii şi respectului în faţa cetăţenilor şi a celorlalte instituţii cu atribuţii poliţieneşti, pentru protejarea drepturilor poliţiştilor locali şi pentru efectul său erga omnes.

Un statut al poliţistului local ar aduce o serie de beneficii ca: stabilitate, uniformizarea legislaţiei la nivel naţional, posibilitatea cunoaşterii aprofundate a tuturor drepturilor şi obligaţiilor de serviciu ale poliţistului local, dobândirea unei poziţii, unui status aparte altor profesii şi autoritate în faţa instituţiilor şi a indivizilor precum şi instituirea unei forme de asigurare a protecţiei acestora, printre care cele mai importante şi stringente sunt vârsta de pensionare şi stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, două deziderate importante ale tuturor poliţiştilor locali.

Conchidem prin a vă asigura că Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România va continua să fie singura structură sindicală capabilă/dedicată rezolvării exclusive a problemelor polițiștilor locali, neavând, în componența sa membrii din cadrul altor structure de ordine public, conjuctură de natură a afecta în mod drastic, în defavoarea polițistului local, mijloacele de acțiune sindicală prevăzute de lege.

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “A fost înaintat proiectul Statutului Polițistului Local către MDRAPFE”