ORGANE DE CONDUCERE

1. Tone Eugen – Președinte – Poliția Locală Craiova;

2. Cristian Georgiu – Secretar General – Poliția Locală Bistrița;

3. Florin Bulmagă  – Vicepreședinte – Poliția Locală Botoșani

4. Viorel Mircea Costin – Vicepreședinte – Poliția Locală Mureș

5. Banga Emilia  –   Vicepreședinte – Poliția Locală Cluj-Napoca