• Susținere completare Proiect de Lege a Pensiilor – Condiții de muncă polițiști locali Susținere completare Proiect de Lege a Pensiilor – Condiții de muncă polițiști locali

    Susținere completare Proiect de Lege a Pensiilor – Condiții de muncă polițiști locali

Susținere completare Proiect de Lege a Pensiilor – Condiții de muncă polițiști locali

Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România prin Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România – ”COLUMNA”, reprezentativă pe grup de unități Direcții de Poliție Locală conform Sentinței civile nr. 3RZ/10.02.2016 a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale modificarea proiectului de lege privind sistemul public de pensii, în sensul cuprinderii în actul normativ a unor prevederi referitoare la polițiștii locali, după cum urmează:

1. La art. 28 alin 1 , după lit. e, se introduce o nouă literă, litera f, textul propus având următoarea formulare:
” Art. 28 – (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:
f). activitățile desfășurate de polițiștii locali, conform atribuțiilor care le revin în baza Legii nr. 155/2010 a poliției locale , cu modificările și completările ulterioare.”

2. Anexa nr. 2 din proiectul de lege – LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi – se va completa cu un punct suplimentar – 52, cu următoarea formulare:

” 52. activitățile desfășurate de polițiștii locali, conform atribuțiilor care le revin în baza Legii nr. 155/2010 a poliției locale , cu modificările și completările ulterioare.”

În funcție de răspunsul primit, vom decide ce acțiuni sindicale vom întreprinde, pentru a atinge acest obiectiv foarte important dorit de toți polițiștii locali și anume încadrarea în condiții de muncă deosebite și speciale ceea ce ar conduce, la reducerea limitei vârstei de pensionare -similar […]

Demersuri USPLR

adresa conditii munca 1adresa conditii munca 2adresa nomenclator meserii 1adresa spor 75% 1adresa spor dispozitiv 2adresa spor dispozitv 1Proiect condiţii muncă 2

Demersuri USPLR

adresa spor dispozitiv 2adresa spor dispozitv 1Proiect condiţii muncă 2adresa spor 75% 1adresa nomenclator meserii 1adresa conditii munca 2adresa conditii munca 1

  • Congresul Extraordinar al Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România Congresul Extraordinar al Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România

    Congresul Extraordinar al Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România

Congresul Extraordinar al Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România

COMUNICAT

În data de 30.09.2016, în municipiul Pitești, a avut loc Congresul Extraordinar al Uniunii Sindicatelor Polițiștilor Locali din România, în urma căruia a fost aleasă noua conducere a organizației, după cum urmează: 1. Președinte – Dl. Tone Eugen – Sindicatul Național al Polițiștilor Locali “Semper Fidelis”; 2. Secretar General – Dl. Georgiu Cristian – Sindicatul Polițiștilor Locali BISTRIȚA; 3. Vicepreședinte – Dl. Costin Viorel Mircea – Sindicatul ” LEGE ȘI ADEVĂR ” MUREŞ; 4. Vicepreședinte – Dl. Bulmagă Florin – Sindicatul “Șoimul Botoșani”; 5. Vicepreședinte – D-na Banga Emilia – Sindicatul Polițiștilor Locali NAPOCA. În ziua de 01.10.2016, în aceeași locație, s-a desfășurat ședința comună a Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România, Federația ”Columna” și Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România, unde au fost dezbătute aspecte importante privind drepturile polițistului local, respectiv obținerea Statutului special pentru polițiștii locali și aplicarea art. 35 din Legea 155/2010 privind încadrarea în condiții deosebite și speciale a polițiștilor locali, prin urmărirea și promovarea celor două proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv Parlamentul României.

 

2 3 4 5 6

  • Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin decedat ca urmare a unei misiuni Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin decedat ca urmare a unei misiuni

    Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin decedat ca urmare a unei misiuni

Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin decedat ca urmare a unei misiuni

Decizie în cazul colegului nostru Barbu Constantin : Condamnare 13 ani cu executare Solutia pe scurt: I. În baza art. 386 C.p.p., Admite cererea formulată de inculpatul Burducea Ionel – Marian, prin apărător şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care este cercetat acest inculpat din infracţiunea de ultraj în varianta infracţiunii de omor, faptă prevăzută de art. 257 alin.1 C.p. rap. la art. 188 alin.1 C.p. în infracţiunea de ultraj în varianta lovirilor sau altor vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 257 alin.1 C.p. rap. la art. 195 Cod penal. În baza art. 257 alin.1 Cod penal rap. la art. 195 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod de procedură penală, Condamnă pe inculpatul BURDUCEA IONEL – MARIAN, la 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj în varianta lovirilor sau altor vătămări cauzatoare de moarte. În baza art. 65 Cod penal, Aplică inculpatului BURDUCEA IONEL – MARIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), lit. h (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau va fi considerată ca executată. În baza […]

Comunicat în urmă ședinței Biroului Executiv din 09.07.2016

scan comunicat

Solicitam vehement respectarea prevederilor legale, nediscriminarea si protectia politistilor locali privind acordarea drepturilor prevazute de lege.

30.06.1630.06.16-2

Urmare a solicitarii si implicarii active a U.S.P.L.R., conducerea Politiei Locale Caransebes trimite politistii locali la cursurile de formare initiala prevazute de lege.

adresa Caransebes 001

Stimați colegi, asa cum am presupus, MDRAP refuză aplicarea prevederilor Legii 155/2010 privind încadrarea muncii în condiții deosebite, respectiv armonizarea legislației în acest sens. Și mai mult decât atât, afirmă că ministerul nu este obligat să inițieze modificări legislative care să pună în aplicare un drept prevăzut de lege. Acest fapt intră în contradicție cu cele menționate de MMFPSPV care ne-a comunicat că singura entitate care poate iniția aceste modificări este MDRAP, motiv pentru care Uniunea va înainta o adresă către MDRAP în care vom transmite și răspunsul MMFPSPV. În cazul unui refuz al dialogului pe această temă Uniunea va iniția mișcări de amploare ale polițiștilor locali.

răspuns mdrap condiții 1adresa mdrap 2

Răspunsul primit de la M.M.P.S.P.V, la adresa USPLR privind încadrarea muncii in conditii desebite. Mesajul ce se desprinde din adresa este acela ca MDRAP este organul care poate iniția solicitarea noastră. Precizăm ca o adresa asemănatoare s-a înaintat si catre MDRAP. Asteptam raspunsul.

123