Așa cum precizam intr-o postare anterioară, am revenit cu precizări suplimentare privind Codul Administrativ, care a fost aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019. Aceasta a fost publicat ieri 05 iulie 2019, în Monitorul Oficial nr. 555, Partea I.


Ne vom referi la principalele modificări ale Statului Funcționarului Public care se regăsesc la TITLUL II :


1. Agenția Națională a Funcționarilor Publici  EMITE AVIZE pentru modificarea organigramelor instituțiilor publice ( cu excepția funcțiilor publice locale).

2. ANFP gestionează Sistemul Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sectorul Public.


3. Pentru accederea in Corpul funcționarilor publici, se organizează concurs național de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici (cu excepția celor care la data aprobării Codului Administrativ sunt încadrați deja sau pentru funcțiile publice locale).

4. Pentru ocuparea unei funcții publice, se organizează concurs sau examen de către autoritatea publică, candidații trebuind anterior să dețină calitatea de funcționar public ( cu excepția funcțiilor publice locale) .

5. Pot beneficia de statute speciale și funcționarii care au ca atribuții prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și respectarea ordinii și liniștii publice din cadrul instituțiilor de ordine și siguranță publică sau cei din alte servicii care îndeplinesc alte activități cu caracter special care privesc exercitarea autorității publice în executarea legilor și a a celorlalte acte normative .